PGS

Andere taal : english
My Plaxo Xing LinkedIn Twitter
TEL: +32 478 256784
Menu

Hoe beheert u virtuele teams? Hoe beheert u kwaliteit over afstand?

Bij een team op afstand dat een opdracht of project toevertrouwd kreeg, hoe gaat u de werkelijke voortgang van het project op regelmatige basis na? Of vertrouwt u erop dat alles goed verloopt tot op de dag van de finale levering? Heel vaak zijn de regelmatige rapporteringen steevast een goed-nieuws-show tot op de dag dat er werkelijk iets geleverd moet worden. En dan wordt verkondigd dat men nog de laatste spreekwoordelijke puntjes op die i moet zetten. En de datum van oplevering wordt verdaagd, eerste met een paar dagen, dan met weken en soms zelfs met maanden. Hoe voorkomt men deze situaties?

Hoe zorgt u ervoor dat een team over afstand de kwaliteit levert waarvoor u als klant wilt betalen? Heel dikwijls heeft u geen plan-B wanneer het op outsourcing aankomt. En zelfs als u een plan-B heeft, u zal het pas in werking stellen wanneer de resultaten herhaaldelijk tegenvallen, maar dan is het dikwijls al te laat en heeft u veel tijd en geld verloren aan de productie van zaken waar u niets mee kunt aanvangen. Een plan-B impliceert ook meestal dat men van nul af aan opnieuw moet beginnen.

De sleutel tot succes bij het werken met virtuele teams of teams over afstand is een goed management van het team over afstand en een goed management van de kwaliteit. PGS biedt u de oplossing en zorgt er samen met haar klanten voor dat projecten met virtuele teams of projecten met een outsource component geen proces van vallen en opstaan moet worden, maar dat het project van meet af aan in goede banen wordt geleid. PGS leert het management, de program managers, projectleiders en de kwaliteitsmanagers van de klant hoe om te gaan met deze teams over afstand, hoe betrouwbare rapportering bekomen wordt en hoe over afstand de kwaliteit van het geleverde werk bewaakt wordt.