PGS

Andere taal : english
My Plaxo Xing LinkedIn Twitter
TEL: +32 478 256784
Menu

What is Outsourcing?

Offshore outsourcing, een soort van Business Process Outsourcing (BPO), is de uitvoer van werkzaamheden vanuit de ontwikkelde landen naar delen van de wereld waar voldoende politieke stabiliteit is, een hoge beschikbaarheid van geschoolde mensen, en lagere arbeidskosten of fiscale voordelen. Outsourcing is een aanpak waarbij een bedrijf diensten levert voor een ander bedrijf dat het ook zelf zou kunnen uitvoeren of dat eerder in huis werd uitgevoerd. Offshore betekent gewoon "een ander land dan je eigen land" En outsourcing betekent simpelweg "uitgevoerd door een andere onderneming dan je eigen onderneming". Het Internet en de hoge snelheid Internet verbindingen maken het mogelijk om naar het even waar in de wereld uit te besteden. Een business trend die economen de globalisering noemen. In het algemeen, binnenlandse bedrijven geïnteresseerd  in offshore-outsourcing proberen niet alleen om geld te sparen om meer in prijsconcurrentie tegen elkaar te opereren, maar ook om hen in staat stellen te concurreren met bedrijven in andere landen.
Critici van offshore outsourcing maken zich zorgen dat als te veel IT gerelateerde werkzaamheden worden uitbesteed naar andere landen, het eigen lokaal IT talent "zal opdrogen." Zij wijzen erop dat, zodra een bedrijf begint met uitbesteding overzee, ze het moeilijk hebben om de trend opnieuw om te keren en zich te motiveren om meer te betalen in lonen, belastingen, uitkeringen en banen voor hetzelfde werk dat ze konden uitbesteden. Voorstanders echter stellen dat het verstandig gebruik van offshore outsourcing daadwerkelijk helpt om alle IT werknemers productiever en competitiever te maken en hun bedrijven uitnodigt om meer wendbare (agile) en responsieve businessmodellen te implementeren, die op hun beurt de salarissen voor binnenlandse werknemers in alle landen verder zullen verbeteren.


Outsourcing

Steeds vaker zijn organisaties in de ontwikkelde landen op zoek naar de mogelijkheid van het gebruik van offshore mogelijkheden (in India, China en andere landen) om delen van hun bedrijfsactiviteiten, productontwikkeling, productie, software of IT functies uit te besteden. Bovenop de vanzelfsprekende kostenbesparingen verbetert deze optie ook de turn-around tijden (als men de tijdszone verschillen nuttig weet uit te buiten) en de kwaliteit (door de gemakkelijke beschikbaarheid van hoog opgeleide, getrainde en ervaren personeel).
Hoewel veel grote organisaties deze al enige tijd geleden de stap naar offshore hebben genomen en al lag de vruchten plukken van offshore activiteiten, zijn er nog een aantal organisaties die nog niet begonnen zijn met het integreren of overwegen van de offshore optie in hun bedrijfsactiviteiten. Ze stellen zich op die manier in een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van hun concurrenten die agressief gebruik maken van de offshore optie. Deze situatie komt vooral voor bij de kleine tot middelgrote organisaties die niet de expertise en middelen kunnen opbouwen die nodig zijn om ofwel het opzetten van hun eigen offshore operaties of het vinden van de juiste offshore partners die een specifieke toegevoegde waarde kunnen betekenen op de behoeften van het bedrijf.
Met haar uitgebreide onshore en offshore ervaring, expertise en netwerk is PGS ideaal geplaatst om deze organisaties te helpen en begeleiden bij het exploreren van offshore opties, het bepalen van het optimale, aangepaste offshore scenario en het opzetten van de nodige infrastructuur, processen, coördinatie, werving en resource management. Om te beginnen zijn alle diensten en mogelijkheden die hierboven beschreven werden, beschikbaar voor onze klanten op onsite en offshore locaties. PGS kan klanten helpen met het uittekenen van de juiste mix van onsite, nearshore en offshore activiteiten om hun projecten of bedrijfsprocessen op een kosteffectieve wijze uit te voeren met behoud van hoge kwaliteit en snelle reactie- of responstijden. Door middel van zorgvuldig geselecteerde partners heeft PGS toegang tot betrouwbare faciliteiten over de hele wereld.
Meer specifiek is PGS in staat om de onderstaande Offshore dienstverlening aan haar Europese klanten aan te bieden. Natuurlijk kan PGS haar dienstenpakket ook aanpassen en uitbreiden aan de specifieke behoeften van een klant.

Offshore Project Services
PGS biedt toegang tot professionele engineering, IT en/of kennis over embedded systemen om klanten te helpen bij het ontwikkelen, verbeteren, onderhouden en ondersteunen van hun producten. Afhankelijk van de wensen, de gekozen technologieën en de toegepaste projectmethodologie, de cultuur in het bedrijf van de klant en hoe comfortabel de klant zich voelt bij uitbesteding, definieert PGS de beste locatie en partner om samen te werken en bepaalt PGS de juiste mix van onshore, nearshore en offshore resources om aan de wensen van de klant in termen van kosten, kwaliteit en einddata te voldoen. Op basis van de voorkeur van de klant kan PGS ofwel het project leveren volgens een vaste prijsovereenkomst ofwel op basis van werkelijke kosten en besteedde tijd. PGS biedt haar klanten advies en begeleiding van het project management of verstrekt middelen (mensen, faciliteiten, locaties enz.) om werkzaamheden uit te voeren in opdracht van de Project Manager(s) van de klant. Als de klant voor de laatste optie kiest, zal PGS een onshore project coördinator toewijzen ter vergemakkelijking van de communicatie en ter verbetering van de klanttevredenheid.

Build-Operate-Transfer Service
Bij deze dienstverlening, ook wel de Offshore Branch Service genoemd, zal PGS een of meerdere offshore units oprichten als een offshore departement voor een specifieke klant. Dit omvat de acquisitie van een offshore locatie met installaties, het opzetten van de administratie, technische- en netwerkinfrastructuur, de werving van offshore personeel dat voldoet aan de eisen van de klant, een passende opleiding voorzien in de producten en de technologie van de klant, de methodieken en tools, en ingebruikneming de externe afdeling als een natuurlijke uitbreiding van de ontwikkelorganisatie of de productieafdeling van de klant. Hoewel deze eenheid zal opereren onder de leiding van het management van de klant, zal PGS een onshore-client-manager toewijzen om de klant te trainen en coachen, zijn bedrijfsprocessen aan te passen aan het offshore gebeuren, het geheel te overzien en problemen oplossen met betrekking tot communicatie, planning en kwaliteit. Deze eenheden zullen in eerste instantie worden opgericht als de juridische entiteit van PGS of een betrouwbare partner om de risico’s voor de klant zo klein mogelijk te houden. Eens de afdelingen operationeel zijn en goed werken, kan de klant ervoor kiezen om de afdelingen te absorberen als een juridische entiteit van haar organisatie.

Offshore personeelsbuffer
Voor klanten die zich al offshore vestigden of al eigen offshore activiteiten ontplooiden, biedt PGS contractueel personeel in alle disciplines op een tijdelijke of definitieve basis om te werken onder toezicht van de klant. Typisch wordt het werk uitgevoerd op de offshore locatie bij de klant, maar PGS kan eveneens een toegevoegde waarde bieden door zelfs vloeroppervlakte en faciliteiten aan te bieden op locaties van betrouwbare partners voor de uitvoering van de werkzaamheden.