PGS

Andere taal : Dutch
My Plaxo Xing LinkedIn Twitter
TEL: +32 478 256784
Menu

Onze dienstverlening


Outsourcing

Outsourcing is een overeenkomst waarbij een bedrijf diensten die het vroeger zelf verzorgde of zelf zou kunnen voorzien, uitbesteedt aan een ander bedrijf.

Meer info

Shared Services

Het gemeenschappelijk gebruik van diensten maken het mogelijk mogelijk om belangrijke kostenbesparingen door te voeren zonder dat de diesntverlening erop achteruitgaat.

Meer info

Vergunningen

Alle administratie om de nodige vergunningen (werkvergunningen, verblijfsvergunningen en visa's) te bekomen om vlot met een offshore partij te kunnen werken.

Meer info

Virtuele Teams

Het adequaat beheren van teams over afstand waarbij men vaak de teamleden niet persoonlijk kent brengt bijzondere uitdagingen met zich mee voor projectleiders en het management.

Meer info

Strategie

De strategische keuzes over het bepalen en afbakenen van wat en hoe er aan een derde partij wordt uitbesteed, is bepalend voor het success van elk sourcing traject.

Meer info

Culture training

Remote teams may heve completely different backgrounds and culture which can lead to costly misunderstandings when not managed properly.

Meer info

Insourcing

Insourcing is het binnenhalen van extern talent en kennis voor activiteiten die anders zouden uitbesteed worden om zo kennis en kunde te kunde binnen het bedrijf te ontwikkelen.

Meer info

Benchmarking

Benchmarking wordt gedefinieerd als het objectief meten van de kwaliteit van het beleid van een bedrijf, haar producten, programma's, strategie, enz.,

Meer info